A.G.MAN
& Cie

A.G.MAN & Cie het adres voor al uw werken in België en Luxemburg

Start
pleisterwerk
gekleurd pleisterwerk

 

PLEISTERWERKEN

LEVEN IN EEN BETERE EN COMFORTABELERE OMGEVING :

Zowel voor in het functionele aspect als voor de indruk die ze geven, spelen gepleisterde muren een rol die goed te vergelijken is met die van de menselijke huid. A.G.MAN kleurenpleisters verenigen alle kwaliteiten : aangename warmte, vochtregeling, sterke en aangename oppervlaktestructuur. Prachtige, natuurlijke wanden, voor een beter comfortabel leven.
EEN BEKLEDING VOOR DE MUREN.
A.G.MAN kleurenpleister is de ideale bekleding voor muren, want de ph-coëfficiënt en de warmtegeleiding ervan zijn identiek aan die van het menselijke lichaam. A.G.MAN kleurenpleister is een uitsluitend mineraal product, het houdt niets in wat het gevoel van welzijn dat ervan uitgaat, kan tegengaan. Contact van A.G.MAN kleurenpleister met de huid kan zelfs weldoende zijn, de moderne geneeskunde kan het zelfs gebruiken door de rechtstreekse toepassing op de huid om breuken te behandelen, en eventueel ook bij de tandchirurgie om afgietsels te maken. Het is ook niet verbazend dat A.G.MAN kleurenpleister bijzonder populair zal zijn bij de arbeiders gekwalificeerd in de binneninrichting.
Zij hebben geen enkele bijzondere bescherming nodig om de perfecte A.G.MAN kleurenpleister te verwerken.
EEN GEVOEL VAN WARMTE.
De huid is het belangrijkste zintuiglijke element van ons lichaam. Laten we het onze zintuigen mogelijk maken hun aangeboren sfeer terug te vinden. Wanneer iemand zegt "ik voel me hier goed, het voelt hier warm aan", dan vertaalt dat een gevoel van comfort in de ruimte en in de sfeer van die plaats. Als men een A.G.MAN kleurenpleister muur aanraakt, dan geeft die de indruk dat er warmte van uitgaat, een geruststellend prettig gevoel, een soort geborgenheid in de ontspannende omgeving van de ruimte waarin men zich bevindt. Witte muren zijn kil, denk maar aan de kamer waarin je ontwaakt na een operatie, en trouwens ook niet meer in de mode. Wie wenst er nu nog in een nieuwe woning te leven waarin alle muren effen wit zijn en één jaar moeten wachten op behangen of geschilderde muren als het ook onmiddelijk kan uitgevoerd worden met A.G.kleurenpleister.
Geen meubelen meer verhuizen of afschermen tegen vuil en stof, niet meer het slameur om na het behangen of schilderen het ganse huis te moeten poetsen. En denkt u vooral aanhet geld dat men kan uitsparen, en datgene kan aankopen waarna je al zolang hebt naar verlangt. Deze indruk is afkomstig van de wezenlijke eigenschappen van de A.G.MAN kleurenpleister, van de zwakke warmtegeleiding ervan. Daarom gebeurt de opslag van de warmte  in gebouwen met A.G.MAN kleurenpleister binnen. En geef nu ook zelf toe dat het nieuw tijdperk van gekleurde pleisterwerken lang genoeg op zich heeft laten wachten.
Een goed evenwicht is het geheim om goed te leven. Het geheim van een evenwichtige sfeer in een woonruimte is het hygrmetrische gehalte ervan. Met A.G.MAN kleurenpleister biedtde natuur ons nog een troef  om een optimale vochtigheidsgraad te bereiken.
A.G.MAN kleurenpleister kan inderdaad een grote hoeveelheid vocht opslorpen dankzij de struktuur met grote kristallen die werken als poriën en de kleinere kristallen die het totaal perfectioneren. A.G.MAN kleurenpleister geeft automatisch het geabsorbeerde vocht af  wanneer een ruimte te droog wordt. het is een milieuvriendelijk klimaatregelend systeem dat niet de minste energie verbruikt.
DE VOORWAARDE VAN WELZIJN
In alle landen is het streefdoel om zo min mogelijk energie te moeten verbruiken voor verwzrming van appartementen, huizen, werkruimten, etc.. Het komt er dus op aan de warmte isolatie van onze huizen te verbeteren en de verwarmingskosten naar een minimum te beperken. Maar in het jaar 2006 zouden we ons niet tevreden kunnen  stellen met een wet over de energiebesparing. We zullen ons pas echt op ons gemak voelen nadat de A.G.MAN kleurenpleister de voorwaarden van een werkelijk welzijn in een gezonde sfeer zullen hebben gecreëerd. A.G.MAN kleurenpleister is het type product dat geleid heeft naar de situatie waarin zij zich vandaag bevindt.Wat eerst overtuigingskracht vergde om de stukadoor te bewegen om gebruiksklare gipspleister te gebruiken, is gegroeid naar een dynamiek om steeds beter te doen en de pleister aan te passen aan de huidige bouwsituatie.
Bouwtechnieken evolueren, werkmethodes wijzigen en nieuwe bouwmaterialen doen hun opkomst.
Dit alles resulteert in een assortiment van gekleurde handgipsen, gekleurde dunpleisters, gekleurde spuitpleisters, toebehoren en spuitmachines die een antwoord kunnen bieden aan elk specifiek gegeven. Bovendien streven deze A.G.MAN gekleurde pleiters naar de conform ATG-1617 (Agrément Technische Goedkeuring). Deze erkenning uitgereikt door een officiële instantie pleit voor de uitzonderlijke klwaliteit van de A.G.MAN kleurenpleisters.
Het materiaal is perfect geschikt voor uitvoering van kleurenpleisters aan binnenmuren en plafonds. Het aanbrengen kan gebeuren met de hand of met een spuitmachine vb.de PFT-G4 of G54. De verpakking zal ter verkrijgen zijn in zakken van 25 kg of in containers.
Toepassingsgebied is een éénlagige kleurenpleister aan te brengen met de hand of met de spuitmachine op de ruwe en zuigende ondergronden in nieuwbouw, renovatie, hotels, administratieve gebouwen, etc... behalve in vochtige commerciële ruimten.
Deze technische gegevens worden geraamt op :
Volumieke massa :765,6 kg / kubieke meter
Drukbestendigheid : 4.125 N / mm²
Elasticiteitsmoduul : 2.4981 N / mm²

De behandeling van de ondergrond, indien men op een betonnen ondergrond werkt, moet men het zorgvuldig in acht nemen alle stof en losse delen te verwijderen, scherpe uitsteeksels, olievlekken en resten van ontkistingsproducten, als ook de sinterhuid die men vooral bij geprefabriceerde betondelen aantreft. Alvorens men de A.G.MAN kleurenpleisters gaat aanbrengen, moeten de betonoppervlakken met een stalen borstel schoongeveegd worden en daarna met zuiver water gereinigd worden. Bevochtiging met een waterslang is zeker af te raden, beton dat vooraf behandeld is met betankontakt wordt niet bevochtigd. De betonoppervlakken moeten zuigend zijn. Dit is te controleren d.m.v. een bevochtigingsproef.
Vers en nat beton mogen niet worden bepleisterd. Glad beton vereist een voorafgaande behandeling met bv: betacontact. Voor plafonds in geprefabriceerde betonelementen moet men het kleurenpleisterwerk vrijsnijden of een uitzetprofiel gebruiken. Oppervlakken met een groot zuigvermogen moeten voorbehandeld worden met een primer  en labiele oppervlakken en barsten etc. moeten gewapend worden met een wapeningsweefsel uit glasvezel (gitex).
Deze kleurenpleisters kunnen  perfect aangebracht worden op pleisterdragers zoals stukanet en giproxplaten. Op giproxplaten is de gemiddelde kleurenpleister 8 mm. De bijzondere eigenschappen zijn de hoge opbrengsten, soepel te verwerken, aan te brengen in één laag en indien nodig te kammen en een tweede laag is perfect mogelijk.
De ruime verwerkingstijd, sneldrogend en gelijkmatig, verhardend, slag en stootvast, het is damp-open materiaal, kan bedekt worden  met elk soort bekleding wanneer het in één laag wordt aangebracht en het kan gestrcuctureerd worden indien gewenst.
De opbrengst van 25 kg levert ca. 30 liter natte mortel op wat toelaat 3,2 m²tot 3,7 m² te bedekknen en dit met een laagdikte van 8 mm. Het rendement hangt af van de aard van de ondergrond. Het moet opgeslagen worden op een droge plaats en liefst op houtenpalets, dit voor vocht bescherming. De kwaliteit van het product blijft ongeveer  6 maanden constant . Extra voordelen zijn ook het niet meer moeten voorbehandelen voor verflagen en behang en tegels die een extra kost met zich meebrengt, plus het behang, verf en tegels aankopen uitsparend is. En het tweede pluspunt is ook zeker niet te vergeten dat het na 6 tot 12 maanden geen extra  slameur en kuiswerk met zich meebrengt. Derde pluspunt is ook dat het A.G.kleurenpleister zijn kleuren zeer lange tijd behoud, maar indien men wenst na enige jaren de kleur toch te veranderen, dit ook kan met A.G.MAN dun-kleurenpleister of indien gewenst ook nog atijd geschikt  blijft voor behang of schilderwerkzaamheden. Dit al naar het belang van wat de eigenaars zelf wensen.
A.G.MAN dun kleurenpleisters mogen niet vermengd worden met andere materialen, omdat het  zijn eigenschappen eventueel sterk veranderen. Het is ook niet geschikt om te gebruiken in de toekomst als ondergrond voor een latere betegeling, tenzij het eerst wordt behandeld  met A.G.MAN alfacontact en die trouwens ook geschikt is voor alle beton bepleisteringen zoals het reeds bestaande betacontact maar dan een verbeterde formule.
Voor zeer onregelmatige zuigende ondergronden kan ook altijd aanspraak worden gedaan op de A.G.MAN gamaprimer. De A.G.MAN dun kleurenpleister is ook de beperkte garantie die het met zich meebrengen volgens de kwaliteit van het product. Deze inlichtingen in verband  met de uitvoering en het verbruik zijn op onze ervaringen gebaseerd.
Deze zijn niet meer geldig in uitzondelijke situaties. In dat geval raden wij aan om voorafgaandleijk eerst een test uit te voeren. De droging van de plaatsen kan verbeterd worden door deze plaatsen voldoende te ventileren. Deinwerking van vocht op het oppervlak vermijden gedurende de droging aangezien dit een invloed kan hebben op de eigenschappen van de oppervlaktetoestand van het pleister (verpulvering).
De temperatuur van de omgevingslucht en de ondergrond mag gedurende het aanbrengen en het drogen van de A.G.MAM dun kleurenpleister niet kleiner dan 5˚c.
Verder is het ook perfect te gebruiken op cellenbetonblokken, kalkandsteenblokken, gipsblokken, prefab beton, gipspleister, etc.. .
De ondergronden moeten net zoals van de kleurenpleister droog en stofvrij zijn, maar het is ook geschikt verder voor alle soorten steenachtige ondergronden, losse delen verwijderen, de ondergrond eerst repareren of opvullen indien nodig, olievlekken en ontkistingsresten evenals de aan te treffen slakresten zorgvuldig te verwijderen. Voor het aanbrengen ook eerst de ondergrond staalborstel schoonvegen en ddarna reinigen met proper water.
Met 25 kg A.G.MAN dun kleurenpleister heb je ca. 35 literverse mortel voor blauwpleisteren aangebracht in 2 mm dikte kan men met 35 liter verse mortel ca.30 m² mee bedekken.
Dit komt neer op ongeveer een kleine 2 kg per m². Ook dit product blijft de vermelde verwerkingstijd van ca 6 maanden na roductie constant (in afbindtijd).
Verder moet het ook droog  en op houten palets tegen inwerking van vocht beschermt worden.
De verwerkingstijd vanaf het instrooien bedraagt ongeveer anderhalf uur. Niet schone kuipen en gereedschappen verkorten de verwerkingstijd.
A.G.ALFACONTACT moet vorstvrij bewaard worden en blijft bij normale temperatuur ca. 6 maanden houdbaar.
A.G.MAN GAMMAPRIMER moet ook vorstvrij bewaard blijven bij normale temperaturen is het ca.6 maanden houdbaar. Beide producten zijn het best met een rol aan te brengen op de bestaande ondergronden, wel oplettend zijn dat de ondergronden ook steeds stof en olie-vetvrij zijn gemaakt alvorens deze produkten te gebruiken.