A.G.MAN
& Cie

A.G.MAN & Cie het adres voor al uw werken in BelgiŽ en Luxemburg

Start
volgende

 

-    REGENWATERPUT 10.000I voorzien van mangat en betondeksel. Alle RW-afvoeren naar RW-put. Socarexleiding van RW-put naar wasplaats, Iengte:5,OOm. Overloop naar verzamelput.

-   Doorvoerbuizen NUTSLEIDINGEN voor water, elektriciteit, TV-distributie en teletoon zijn voorzien onder de funderingsplaat garage tot aan de straat. Voorziene hoeveelheid: 4x6,OOm= 24,OOm.

-   Toepassing van PREFABKELDER 2,80x2,40x2,20m, voorzien van standaard open trap in 2ļ  keus beuk. De prefabkelder wordt gefundeerd op gestabiliseerd zandbed. Toepassing van 2 verluchtingsbuizen diam. 110+ PVC-roosters in kelder en telescopische in buitenmuren. (in optie)

-ALLE uitgegraven grond wordt op de werf gestockeerd op een door de bouwheer aangeduide plaats.

2.3. Ruwbouw - Metselwerken

-   Alle gevelmetselwerk wordt uitgevoerd met een handvormgevelsteen 10 fr./st. 73st./m2

-   Het BINNENDEEL DE BUITENMUREN EN BINNENMUREN worden traditioneel gemetst met SNELBOUWSTENEN form. 29/14/14 en 29/9/14cm en voorzien van een roofing Iaag of DPC 2000 op plinthoogte.

-   Tussen het gevelmetselwerk en het binnendeel der buitenmuur is een GEVENTILEERDE LUCHTSPOUW voorzien van 7cm breedte. De ventilatie gebeurt door toepassing van open stootvoegen in het metselwerk.

-   Toepassing van GEVELISOLATIE FINA-X of gelijkwaardig, dikte 4cm op alle buitenmuren. Door toepassing van voorziene gevelisolatie en dakisolatie wordt de vereiste K-waarde=0,50W/ m2 K bekomen. Deze vereiste K-waarde is nodig voor goedkeuring van de bouwvergunning.

-   Overspanningen van raam-, deur- en poortopeningen worden uitgevoerd met gewapende betonbalken of stalen liggers.

-   Hoekkolommen worden uitgevoerd in staal-L-profielen, voorzien van thermische isolatieopvulling tussen de flenzen. Stalen liggers en kolommen worden behandeld met roestwerende verf.

-   Toepassing van GLADDE BETONGEWELVEN met betondruklaag voor garage en wasplaats.

-   Toepassing van RUWE BETONGEWELVEN voorzien van betondruklaag voor andere ruimtes.

-   De schoorsteenpijpen OH en CV worden uitgevoerd in VUURVASTE GEBAKKEN

KLEIELEMENTEN. Schoorsteen OH vanaf plafondniveau gelijkvloers, schoorsteen

CV afhankelijk van plaats ketel. De schoorstenen worden bovendaks uitgevoerd in

gevelmetselwerk, zelfde als van woning en afgewerkt met betondeksteen en zinkkraal.

Aansluiting schoorsteen-dak met loketlood dikte 1 mm.

-   Na plaatsing buitenschrijnwerk wordt het gevelmetselwerk GEVOEGD. Keuze te maken uit 3-tal voegstalen.

-De muren van de garage en wasplaats worden MEEGAAND OPGEVOEGD.

-   De dorpels van ramen, buitendeuren en garagepoort worden uitgevoerd in BLAUWE HARDSTEEN, dikte 8cm. Dorpsels van ramen op schoothoogte worden uitgevoerd in een gemetste rollaag of blauwe hardsteen, dikte 5cm.

-   Paramentmetselwerk boven ramen zijgevels wordt ondersteund door gegalvaniseerde STAAL L-profielen 8Ox8Ox8mm.