A.G.MAN
& Cie

A.G.MAN & Cie het adres voor al uw werken in Belgi en Luxemburg

Start

 

KELDERDICHTING

Hier maken we het verschil als volgt

1. Sulfaatbestendige dichtingen
2. Normale kelderdichtingen

ALGEMEEN

Voor het waterdichtmaken van kelders maakt men gebruik van twee soorten mortel
De Sulfaatbestendige en de gewone dichtingsmortel.
Sulfaatbestendige mortel worden gebruikt als de te dichten keldermuur uitbloeingen (witte poeder)
vertoond in alle andere gevallen gebruikt men waterdichte cementmortels.

Hieronder volgt een beschrijving voor het gebruik van sulfaatbestendige kelderdichtingen

1. sulfaatbestendige kelderdichtingen

Muurbehandeling
De bestaande bezetting weghakken en alle loszittende stukken verwijderen tot op de gezonde draagkrachtige ondergrond.
De ondergrond tot oververzadiging behandelen met een vloeistof voor het binden van sulfaatzouten op basis van barium.
Oververzadiging kan men enkel bekomen door meerdere malen na elkaar de muur te bevloeien. Dit kan zelfs 4 tot 5 maal noodzakelijk zijn.
Het totale verbruik wordt geschat op circa 1 liter per m. Na een reactietijd van circa 3 dagen het geheel droog afborstelen. Vervolgens het geheel besproeien met een zoutspermiddel, dit dient voor het sperren van allerlei soorten zouten (voornamelijk nitraten) bij renovatie. Als versteviging, restauratie en diepte-impregnering.
Het voorkomt zoutverplaatsing in poreus natuursteenmetselwerk, baksteenmetselwerk, enz... Bij monumenten, oude kerken en dergelijke in o.a. wanden en funderingen.
Verbruik circa 0.4 0.6 kg/m. Soortelijk gewicht 1.1. In de nog kleverige toestand en nadat het product redelijk goed in de wand is weggetrokken doch niet is opgedroogd, een eerste laag sulfaatbestendige mortel aanbrengen.
Dit voor renovatie en afdichtingsverkiezelingsbehandeling. Het is een speciale, sulfaatbestendige afdichtingsmortel vooral gebruikt bij restauratie en renovatiewerkzaamheden. Zoutbestendig, dampdoorlatend. Verbruik circa 1.5 kg/m/laag. Deze wordt aangebracht door middel van een blokkwast. Deze laag enigzins aan laten trekken. Een tweede laag verkiezelingsproduct aanbrengen, eveneens aan laten trekken. Het is een vloeibare, gebruikklare afdichtingsvloeistof met dieptewerking. Door mineraliseren ontstaat in de indringzone een duurzame afdichting, versteviging en een betere weerstand tegen agressieve stoffen. Vervolgens een tweede laag sulfaatbestendige mortel aanbrengen met een blokkwast.Deze behandeling nogmaals herhalen d.w.z.een derde laag bestaande uit verkiezelingsvloeistof en een derde laag bestaande uit sulfaatbestendige mortel.
In functie van de aanwezige of de te verwachten waterdruk. Meerdere behandelingen als deze toepassen, t.t.z. een 4de en eventueel 5de afdichtngslaag.
Na deze behandeling in zijn geheel enigzins is aangetrokken doch niet volledig is doorgehard, wordt een aanbandmortel opgezet. Dit gebeurt door middel van het zogenomde "spritzen"c.q. opwerpen/aanwerpen door middel van een troffel, zodat een ruw wratachtig oppervlak ontstaat.

KELDERVLOERAFDICHTING

Afdichting van de vloer

Nadat de barsten in de vloer zijn uitgehakt en opgevuld met snelcement, eventueel in combinatie met een verkiezelingsvloeistof, kan een afdichting als volgt worden uitgevoerd.

De vloer dient behandeld te worden in een minimum drievoudige afdichtingsbehandeling, te beginnen met een verkiezelingsvloeistof, vervolgens waterdichtingsmortel en dit geheel nog tweemaal herhalen, afdichten. Altijd nat in nat werken. NOOIT laten opdrogen, dit geeft hechtingsproblemen.
In de laatste laag mortel ietwat zand instrooien. Na voldoende droging deze 3 maal dekkend bewerken met een afwerklaag. Tussen beide lagen een wapeningsweefsel inbedden. De afwerkingslaag telkens kruisgewijze aanbrengen. In de laatste en nog kleverige toestand aanbrengen van zand ter verbetering van de hechting. Als tegendruklaag een gewapende zandcement dekvloer aanbrengen met een minimumdikte van 6 cm, in combinatie met krimpnet. Dikte aanpassen in functie van de te verwachten waterdruk.

Kelderkimafdichting

Speciaal aandacht besteden aan de kim (dit is de overgang tussen muur en vloer).
Hiervoor het geheel hakken tot op een gezonde ruwe ondergrond.
Indien op de vloer een zandcement dekvloer (chappe) is aangebracht dient deze eveneens verwijderd te worden over die zone. Vervolgens afdichten als volgt.

ADVIES

De kim ietsjes uithakken zodanig dat men de overgang nog ruwer maakt waarna men het geheel snel kan afdichten door middel van Waterstop of snelcement in combinatie met door een verkiezelingsvloeistof op de te behandelen oppervlakte sproeien en Waterstop of snelcement in meerdere dunne lagen (4 5) opwriijven m.b.v. een handschoen, tot de kim volledig dicht is. Totale dikte ca .3 mm.
De verkiezelingsvloeistof is meestal een kant-en-klare afdichtingsvloeistof met dieptewerking. Door mineraliseren ontstaat in de indringzone een duurzame afdichting, versteviging en een betere weerstand tegen agressieve stoffen.
Waterstop is een kant en klare snelcement voor het afdichten van lekkages.
Vervolgens het geheel gronderen met verkiezelingsvloeistof waarna een ca.2 mm dikke laag snelcement wordt opgebracht door middel van een plastiek handschoen. Na reactie het geheel nogmaals gronderen en herbehandelen met verkiezelingsvloeistof en snelcement.

Na voldoende controle dat de kim voldoende afgedicht is, de kim besproeien met verkiezelingsvloeistof. In de nog kleverige toestand en nadat het product redelijk goed in de ondergrond is weggetrokken doch niet is opgedroogd een laag afdichtingsmortel aanbrengen d.m.v. een kwast.
Een afdichtingsmortel is een mortel op basis van speciale hydraulische bindmiddelen, met een uitstekende waterdichtheid, snel doorhardend en vochtbestendig.
Nadat de afdichtingsmortel licht is aangetrokken, een schuine hoek opzetten ca. 5 cm op de vloerplaat en ca.5 cm op de muur met spermortel. Spermortel is een kant en klare krimpvrije afdichtingmortel voor het afdichten van de kim en scheuren, met een zeer goede hechting. Na afbinding van de spermortel, de kim besproeien met verkiezelingsvloeistof. In de nog kleverige toestand en nadat het product redelijk goed in de ondergrond is weggetrokken doch niet is opgedroogd een laag afdichtingsmortel aanbrengen d.m.v. een kwast.

HET GEBRUIK VAN KELDERDICHTINGSPRODUCTEN DIENT AANGEPAST AAN DE OMSTANDIGHEDEN.
RAADPLEEG STEEDS DE GEBRUIKSAANWIJZING OP DE VERPAKKING VAN DE GEBRUIKTE MATERIALEN.

Overtuig U van de kwaliteit en van onze uiterst lage kostprijs, contacteer ons vandaag nog

AG