A.G.MAN
& Cie

A.G.MAN & Cie het adres voor al uw werken in BelgiŽ en Luxemburg

Start

INJECTIE

Hier maken we het verschil als volgt

1-Injectie tegen opstijgend vocht
2-Injectie van scheuren
3-Injectie van scheuren bij binnenstromend water
 

1-Injectie tegen opstijgend vocht

Injecties tegen optrekkend capillair grondvocht
Deze dient te gebeuren door middel van een poriŽnvullend middel. Vochtbestrijding bij optrekkend vocht moet er toe leiden, dat het optrekkend vocht , capillaire vochtigheid,
terug gebracht wordt tot normale waarden.
Hiervoor bestaan bijzondere en aangepaste producten, geschikt voor horizontale afdichtingen.

Indien het volle metselmuren betreft dient men op 2 rijen te boren met diameter 12 mm, tussenafstand tussen 2 gaten op 1 rij 12 cm, helling 30 ŗ 40˚ schuin naar beneden, diepte circa 3/4 muurdikte of tot op 5 cm van de totale dikte van de muur. Dit net boven en ter hoogte van het maaiveld.

Momenteel zijn er verschillende producten tegen opstijgend vocht, het boorpatroon kan verschillen in functie van het gebruikte product.

Sommige producten laten toe om enkel 1 horizontale rij te voorzien.
Verbruik to oververzadiging. Er wel voor zorgen het boorgat niet te laten opdrogen voordat volledige verzadiging is bereikt!

Men kan ook injecteren onder druk en door het product in verschillende boorgaten
tegelijk te injecteren (hiervoor bestaan aangepaste toestellen)

De boorgaten zuiver blazen, ofwel door middel van luchtdruk, ofwel door middel van een stofzuiger. Nadien de gaten uitspoelen met kalkwater, dit is een verhouding van ca. 10 liter op 100 gr.kalk. op deze manier kan men eventuele lekkages opsporen. Na de volledige injectie het geheel opvullen met gaten vuller. Dit is een kant en klare cementmortel met goede vloei-en vuleigenschappen. Krimpvrije doorharding, behoudt poriŽn.
Ook voor het vullen van scheuren en holle ruimten. Reactietijd respecteren.

Een vloeistof voor het binden van sulfaatzouten op basis van barium zet oplosbare sulfaten chemisch om in voor het metselwerk onschadelijke, onoplosbare verbindingen in de behandelde zones.

Eveneens bestaat de mogelijkheid om de vochtige muren door te kappen en te voorzien van een vochtwerende laag (bv.pvc) en nadien alles terug dicht te metsen.

voor injectering

Voor injectering

 

na injectering

Na injectering

 

2-Injectie van scheuren

Injectie met Injectiecement

Injecteren
Dit gebeurt d.m.v. Injectiecement, Inhectiecement is een speciale combinatie van een microcement, sulfaatbestendig, in combinatie met een vloeibaar injectieadditief.

Injectiecement bevat geen corrosiebevorderende bestandelen. Bestaat uit een microcement, welke na vermenging met de vloeistof direct te verwerken is en hydraulisch verhardt. heeft een bijwonder goed vloeivermogen en ontmengt niet. Goede indringing, ook in heel fijne scheurvorming. het materiaal verhardt vrij snel en heeft goede hechteigenschappen.
De verharde injectiemortel is waterdicht, water-,weer en vorstbestendig.

Voorbereiding
Waar barstvorming in de muren aanwezig is, dient men ter hoogte van de barst, met een overlapping van 30 cm, de gebarsten stenen te verwijderen en opnieuw in verband te metselen.
Nadat de barst voldoende proper gezet is en uitgespoeld met zuiver water , een roestvrije verankering creŽren tussen de 2 muurgedeeltes, met chemische ankers, te plaatsen volgens de richtlijnen van de leverancier.

Verwerking
De in de juiste verhouding op elkaar afgepakte hoeveelheden :
-6.5 delen injectiemortel en
-3.5 delen injectievloeistof
met dwangmenger of mengspiraal op boormachine intensief vermengen.
Voor het injecteren, gebruik maken van een wormpomp met automatische drukbegrenzer resp. membraampomp, dit met gebruikmaking van injectienippels, ingeboord.
Booropeningen maken, langs de barst heen, schranksgewijs volgens de tanden van een zaagblad, waarbij injectienippels geplaatst worden met een minimumbinnendiameter van 13 mm.
En vervolgens injecteren van injectiecement van onder naar boven, waarbij de injectienippel van de erboven aangebrachte nippel, wordt dichtgedraaid op het ogenblik dat het injectiecement door de nippelopening te voorschijn komt.

Na uitharding van het injectiecement, de nippels verwijderen en de boorgaten, die met voorkeur in de voeg werden aangebracht, opvullen. Indien de booropeningen onmogelijk in de voeg kunnen geplaatst worden,
dienem de booropeningen opgevuld te worden met een op kleur aangemaakte restauratiemortel.

Materiaalverbruik
Naar behoefte, ca.1.8 kg/liter op te vullen ruimte

Injectie met epoxy

Injectie
Epoxy injectiehars is mede op basis van de zeer lage viscositeit en hechting, evenals de Schuifsterksterkte,dit
in combinatie met de bijzonder goede cappilaire opname in het geÔnjecteerde materiaal uitstekend geschikt voor het injecteren, zowel onder druk als drukloos, van vele soorten materialen.
Voor het injecteren van scheurvorming, o.a. van scheurvorming in beton, o.a. voorgespannen beton en de daarbij behorende koppelingen. Evenals voor het injecteren en verlijmen van allerlei scheurvorming in beton, zandcementdekvloeren, losliggende zandcementdek-en tegelvloeren.

Voorbereiding

Scheurvorming met perslucht schoonmaken. Scheurvorming in verticale ondergronden worden aan de oppervlakte met reparatiemortel.
De gaten waarin de injectienippels worden geplaatste, dienen aan weerszijden van de scheur uitgevoerd te worden
onderlinge afstand van 50 % van
de dikte van het te injecteren materiaal, onder een schuine hoek van 45 ˚, richting het midden van de scheur. De te boren gaten, indien mogelijk, 70% van de dikte van het te injecteren  materiaal. De diameter van de te boren gaten moet in overeenstemming zijn met de diameter van de injectienippels. Vervolgens de injectienippel plaatsen en vastzetten

3-Injectie van scheuren bij binnenstromend water

Hierbij dient men eerst te zorgen dat de gaten waardoor het water binnenstreoomt zo veel mogelijk worden gedicht door middel van snelcement, in het te injecteren product gedompelde doeken, spiŽn, enz.
Het dichten gebeurt door het onder druk, injecteren van een product dat reageert met water en opzwelt om zodoende de gaten te dichten.

Injectie tegen binnenstromend water
Het injectiehars is meestal een oplosmiddelvrije, ťťncomponenten polyurethaanprepolymeer voor het afdichten van natte scheuren en poreuze, vochtige plaatsen in beton en metselwerk, alsook voor het injecteren van injectieslangen. Na reactie met water ontstaat een duromerer kunsstof (polyurethaanschuim).
Door zijn lage viscositeit heeft dit hars een enorm goed penetratievermogen.
Door een vertraagde uithardingstijd vloeit het materiaal lang in de op te vullen ruimte en bezit daardoor een waterverdringende werking.
Injectiehars gaat door inwerking met vochtigheid uit de omgeving een reactie vormen, waardoor door de uitharding een langtijdige werkzame afdichting ontstaat.

Men gaat als volgt te werk. De boorgaten voor de nippels dienen langs het scheurverloop, om een halve
bouwdeeldikte verzet, in een hoek van 45˚in een afstand van een halve bouwdeel-dikte naar het scheurmidden geboord te worden. De boorgatendiepte bedraagt minstens 70 % van de bouwdeeldikte. Boorgatendiameter volgens de nippels.
De af te dichten scheuren, voegen of ruimten dienen licht vochtig te zijn. Eventueel eerst water injecteren.
Voor de applicatie dient het product in de verpakking goed geroerd te worden.
Het injecteren kan gebeuren door middel van een hogedruk plunjer injectiepomp die het injectiehars in de ondergrond perst.
Gedurende het injecteren van 1 nippel de overige nippels open zetten zodanig dat controle mogelijk is. Het
verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Na enkele dagen controleren op de dichtheid en zonodig na-injecteren.
Op deze manier heeft men een elastische afdichting bekomen.

Overtuig U van de kwaliteit en van onze uiterst lage kostprijs, contacteer ons vandaag nog

AG