A.G.MAN
& Cie

A.G.MAN & Cie het adres voor al uw werken in BelgiŽ en Luxemburg

Start
volgende

ALGEMEEN LASTENKOHIER

Technische omschrijving

2.1.  Bouwterrein

Moet toegankelijk zijn voor vrachtwagens

Bomen, struiken, funderingsresten, afval. ter plaatse van bouwoppervlakte te verwijderen

Grondwaterniveau bevindt zich onder kelder of funderingsaanzet

-     Grondweerstand mm. 1,5 kg/m op 80cm funderingsdiepte

-     Bouwterrein vlak en op zelfde peil als straatniveau

       -     Indien bouwterrein niet beantwoordt aan bovenvermelde omschrijving worden desbetreftendeposten verrekend aan de geldende prijzen

  2.2.  grondwerken, funderingen-rioleringen

-     Bouwperceel dient duidelijk afgepaald te worden met merktekens

-     De woning wordt ingeplant volgens de verkavelingsvoorschriften

-     Grondwerken worden uitgevoerd in het droge

-     FUNDERINGSSLEUVEN: grondwerk en funderingsbeton 200kg cement/m2 wordt voorzien op diepte
van 80cm en breedte van 60cm voor alle dragende muren

-     Aardingslus uit koper met Ioodomhulling onder funderingssleuven

-    ONDERVLOER IN GEWAPEND BETON, dikte 12cm, met wapeningsnetten 150/150/5/5 mm en voorzien van PVC folie, betonsamenstelling 250kg cement/m3

-     Omranding funderingsplaat met FUNDERINGSMETSELWERK, hoogte 12 cm

-     Rioleringen met PVC BENOR gekleurde buizen naar verzamelput, geplaatst op 1 m buiten de won mg Gemetselde verzamelput, binnenafmetingen 2x40x40cm, afgewerkt met betondeksel Verzamelput voorzien van tussendel-syfon.

-     Aansluiting van verzamelput tot straatriolering is ten laste van de bouwheer